Læreplan i engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk og et engelskspråklig tegnspråk
 • samtale om eget arbeid med å lære engelsk
 • finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og egne morsmål
 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

Direkte kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tegn- og/eller talespråkstrategier for å oppfatte og kommunisere direkte
 • oppfatte og forstå betydningen av ord og/eller tegn og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • forstå og bruke engelske tegn og/eller ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • bruke det engelske alfabetet og håndalfabetet til British Sign Language eller American Sign Language og stave navn og bostedsnavn
 • forstå og bruke tegn og/eller ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke enkle lese- og skrivestrategier
 • forstå sammenhengen mellom engelske munnformer, språklyder og bokstaver ved å trekke bokstavlyder sammen til ord
 • forstå betydningen av ord og/eller tegn og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner
 • skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør
 • bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre
 • bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente hørende og døve personer derfra
 • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge
 • delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne tegnspråklige og/eller talespråklige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

Side 7 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!