Læreplan i engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk og et engelskspråklig tegnspråk
 • samtale om eget arbeid med å lære engelsk
 • finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og egne morsmål
 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

Direkte kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tegn- og/eller talespråkstrategier for å oppfatte og kommunisere direkte
 • oppfatte og forstå betydningen av ord og/eller tegn og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • forstå og bruke engelske tegn og/eller ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • bruke det engelske alfabetet og håndalfabetet til British Sign Language eller American Sign Language og stave navn og bostedsnavn
 • forstå og bruke tegn og/eller ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke enkle lese- og skrivestrategier
 • forstå sammenhengen mellom engelske munnformer, språklyder og bokstaver ved å trekke bokstavlyder sammen til ord
 • forstå betydningen av ord og/eller tegn og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner
 • skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør
 • bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre
 • bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente hørende og døve personer derfra
 • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge
 • delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne tegnspråklige og/eller talespråklige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!