Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere områder der hun/han har nytte av engelsk
 • finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk, eget morsmål og norsk tegnspråk
 • bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser både muntlig og skriftlig
 • bruke de grunnleggende engelske munnformene
 • bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter
 • forstå betydningen av ord, uttrykk og tegn ut fra sammenhengen disse er brukt i
 • forstå hovedinnholdet i enkle fremstillinger om kjente emner
 • bruke noen høflighetsuttrykk i muntlig samhandling og delta i enkle dagligdagse dialoger
 • bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå eller bli forstått
 • bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig
 • uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
 • skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør
 • angi priser, mengder og størrelser
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi noen eksempler på engelskspråklige land
 • sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land
 • delta i fremføring av rim, regler, fortellinger og sangtekster fra engelskspråklige land
 • gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur og, rim, regler og sangtekster
 • lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur, også utformet av døve

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!