Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk og engelsk tegnspråk
 • finne tegn, ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk
 • gi eksempler på ord, uttrykk og tegn ut fra egne interesser

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser
 • bruke de mest grunnleggende engelske munnformer, språklyder og språkrytmer gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter
 • gjenkjenne og bruke håndalfabetet til BSL (British Sign Language) eller ASL (American Sign Laguage)
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
 • forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk
 • gjenkjenne en del ord, uttrykk, enkle setninger og tegn i muntlige, skriftlige og visualiserte tekster
 • bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk
 • bruke tall i kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land
 • ta del i engelsk barnekultur og litteratur

Side 6 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!