Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Formål

Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Mange engelske ord og uttrykk finner veien til våre egne språk gjennom media, kulturliv, utdanning og yrkesliv. Når vi skal lete etter informasjon ut fra våre egne interesser eller i faglig sammenheng, skjer dette ofte på engelsk. I tillegg brukes det stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet.

Døve har mye kontakt over landegrensene og dagens økte mobilitet og internasjonal anerkjennelse av døves kultur og tegnspråk styrker behovet for å mestre det engelske språket. Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets grammatikk-, setnings- og tekstbyggingssystemer. Vi må kunne tilpasse språket til et stadig voksende antall emner og kommunikasjonssituasjoner. Vi må kunne beherske hensiktsmessige språkkoder og kommunikasjonsstrategier, kunne skille mellom formell og uformell språkbruk og ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket.

Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt. Det er også viktig å sette egne mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk. Å lære engelsk kan også gi oss bedre innsikt i eget kommunikasjonsbehov og andre språk og derfor bli en viktig del av vår personlige utvikling og et betydelig bidrag til tverrspråklighet.

I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. Engelskspråklig litteratur kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv. Engelske tekster, kulturelle uttrykk og kunstformer av og om engelskspråklige hørende og døve kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier.

Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner. Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.

Side 1 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!