Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk for døve og sterkt tunghørte forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i engelsk for døve og sterkt tunghørte innebærer å kunne delta aktivt i språklig samhandling. Det omfatter mer enn å høre, oppfatte lyd og å tale. Å uttrykke seg muntlig kan også omfatte avlesing og produksjon av britisk tegnspråk (British Sign Language - BSL) eller amerikansk tegnspråk (American Sign Language - ASL) alene eller i kombinasjon med talespråk.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i engelsk for døve og sterkt tunghørte innebærer å uttrykke seg gjennom det engelske skriftspråket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Skriftlige ferdigheter er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse.

Å kunne lese i engelsk for døve og sterkt tunghørte er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Tekster kan presenteres gjennom ulike medier og kan også framstå som visualiserte tekster gjennom bruk av tegnspråk fra engelskspråklige land. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.

Å kunne regne i engelsk for døve og sterkt tunghørte innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk og/eller et engelsk tegnspråk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster.

Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk for døve og sterkt tunghørte gir mulighet for autentisk bruk av engelsk tale-, skrift- og tegnspråk og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

Side 4 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!