Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 (ELE2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Elenergisystemer

Elenergisystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • redegjøre for energiproduksjons- og distribusjonssystemer i et elsikkerhetsperspektiv
 • planlegge, montere og dokumentere luft- og kabelinntak beregnet for boliger
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg beregnet for boliger og mindre industrianlegg basert på ulike spenningssystemer og installasjonsmetoder med tilhørende jordingssystemer
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for åpne og skjulte elvarmeanlegg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • vurdere ulike elektriske enøktiltak i boliger og planlegge, montere og sette i drift ett av tiltakene
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere elektriske systemer forsynt fra transformator tilkoblet ulike belastningstyper
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av batteri- og akkumulatorsystemer
 • planlegge og gjennomføre enkle reparasjoner på elektrisk drevne verktøy og hvitevarer
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!