Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk (DHV1-02)

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle ideer til produkter og tjenester som grunnlag for egen produksjon og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov
 • visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere
 • konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet
 • bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger
 • begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester
 • gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender
 • velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon
 • bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter
 • eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • beregne materialer for bruk til egne produkter og tjenester
 • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!