Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk (DHV1-02)

Kvalitet og dokumentasjon

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte
  • bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
  • reflektere over og vurdere eget og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov
  • gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet
  • presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg
  • beregne pris på materialer, produkter og tjenester
  • beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!