Nautisk instrumentmakerfaget

Programområdekode: DHNAU3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Design og håndverk

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålNautisk instrumentmakerfaget
NynorskNautisk instrumentmakarfaget
DavvisámegiellaNautalaš intrumeantadahkkifága
EnglishNautical Instrument Making