Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 (DDU2-02)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Kulturforståelse

Kulturforståelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • sammenlikne samers og andre urfolks håndverk, brukskunst og kunsthåndverk
  • gjøre rede for duodji/duodje/duedtie og dens symboler i forholdet til samisk språk, kultur og samfunnsliv og bruke dette i eget arbeid
  • gjøre rede for funksjon og rolle som duodji/duodje/duedtie har i samiske samfunn i et nåtidig og historisk perspektiv
  • beskrive og identifisere hovedtrekk i tradisjonell duodji/duodje/duedtie for ulike regioner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!