Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 (DDU2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kulturforståelse

Kulturforståelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • sammenlikne samers og andre urfolks håndverk, brukskunst og kunsthåndverk
  • gjøre rede for duodji/duodje/duedtie og dens symboler i forholdet til samisk språk, kultur og samfunnsliv og bruke dette i eget arbeid
  • gjøre rede for funksjon og rolle som duodji/duodje/duedtie har i samiske samfunn i et nåtidig og historisk perspektiv
  • beskrive og identifisere hovedtrekk i tradisjonell duodji/duodje/duedtie for ulike regioner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!