Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 (DDU2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling og er en del av fagkompetansen. I design og duodji/duodje/duedtie forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og duodji/duodje/duedtie innebærer å presentere duodji/duodje/duedtie og dets tradisjoner, forstå og bruke fagspråk og uttrykke seg visuelt og verbalt om arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Dette innebærer å kommunisere med andre og dokumentere eget arbeid, samt å bruke internasjonale og samiske tegn og symboler og alfanumeriske tegnsett.

Å kunne lese i design og duodji/duodje/duedtie innebærer å forstå og bruke faglitteratur, visuelle framstillinger, samt tegn og symboler i urfolks håndverk og kulturuttrykk.

Å kunne regne i design og duodji/duodje/duedtie innebærer å bruke internasjonale og samiske målesystemer, samt beregne materialforbruk og pris. Det innebærer videre å beregne konstruksjon, tilpasse og analysere ulike duodji-/duodje-/duedtie-produkter.

Å kunne bruke digitale verktøy i design og duodji/duodje/duedtie innebærer å visualisere ideer, lage tegninger og beregne materialer. Det innebærer videre å bruke digitalt styrte maskiner til produksjon og til informasjon.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!