Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 (DDU2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Beskrivelse av programfagene

Kulturforståelse

Programfaget omfatter håndverk og kunsthåndverk blant samer og andre urfolk. Det omhandler betydning av duodji/duodje/duedtie i samiske samfunn og for samiske språk, kultur og samfunnsliv.

Duodji/duodje/duedtie

Programfaget omhandler utvikling av håndverksferdigheter og materiallære. Det innebærer valg av form, materiell og metoder i framstilling av ulike produkter. Bruk, stell og vedlikehold av verktøy og maskinelt utstyr inngår i programfaget. Programfaget omfatter bruk av ulike teknikker. Kvalitetsvurdering samt helse, miljø og sikkerhet inngår. Programfaget innbefatter tradisjonsforståelse og bruk av fagterminologi.

Design og næring

Programfaget omfatter prosessen fra ideer til nye produkter og produksjonsmetoder. Programfaget omhandler enkel markedsanalyse og markedsføring. Budsjett- og regnskapsarbeid inngår i programfaget.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!