Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 (DDU2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Duodji/duodje/duedtie

Duodji/duodje/duedtie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for og bruke tradisjonelle materialer, redskaper, arbeidsmetoder og teknikker i duodji/duodje/duedtie
  • velge og hente ut materialer i tråd med samisk tradisjon, forskningsbasert viten og ta hensyn til natur og miljø
  • beskrive, behandle og ta vare på ulike materialer for bruk i duodji/duodje/duedtie
  • bruke og vedlikeholde utstyr, verktøy og maskiner for bruk i duodji/duodje/duedtie
  • anvende tradisjonelle samiske målemetoder samt internasjonale måleenheter og standarder
  • utarbeide skisser, mønstre og arbeidstegninger til ulike typer duodji-/duodje-/duedtie-produkter ut fra brukers ønsker og tilgjengelig materiell
  • begrunne valg av form, farge, materialer, metoder, verktøy, maskiner og redskap for egne duodji-/duodje-/duedtie-produkter
  • duddjot/duodjuhit/vïtnesjidh etter tradisjonelle former, skisser og arbeidstegninger og i tråd med normer, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • forklare og bruke fagterminologi ut fra regionale tradisjoner

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!