Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Som kulturelt uttrykk bidrar dans til mangfold, kommunikasjon og identitetsdanning. Dans i perspektiv skal bidra til å belyse dansens kulturhistoriske forankring og plassere dansekunsten i en samfunnsmessig, estetisk og historisk sammenheng.

Dans i perspektiv skal legge til rette for kreativ utfoldelse, refleksjon og kritisk tenkning hos den enkelte. Programfaget skal bidra til å fremme egenskaper som konsentrasjon, selvstendighet og samarbeidsevne og legge grunnlag for at den enkelte skal kunne formgi, beskrive, fortolke og vurdere dans. Programfaget skal ivareta den utøvende, reflekterende og skapende dimensjonen ved dans, og formidle tradisjon, eksperimentering og nytenkning.

Dans i perspektiv skal bidra til at den enkelte utvikler estetisk kompetanse og kunstnerisk innsikt som faglig grunnlag for videre studier.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!