Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Dans i perspektiv 2

Dans, estetikk og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for grunntrekkene i den sceniske dansens historie fra 1900 og fram til i dag
  • drøfte hvordan dans har endret seg fra 1900 og fram til i dag, relatert til kunst- og kulturhistorien
  • danse et utvalg danser fra ulike kulturer og beskrive kulturelle særtrekk ved disse dansene
  • fortolke og vurdere egne opplevelser og erfaringer i møte med ulike danseuttrykk

Dansekomposisjon og koreografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske og anvende et bevegelsesvokabular med vekt på rom og relasjoner
  • utføre enkle løft
  • skape en koreografi med et selvvalgt utgangspunkt og kunne skille mellom form, stil, teknikk og innhold i et koreografisk uttrykk
  • begrunne kunstneriske valg i egen koreografisk formgivning
  • vurdere egen og andres koreografi
  • anvende digitale verktøy i arbeid med komposisjon og koreografi

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!