Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Dans i perspektiv 1

Dans, estetikk og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og reflektere over dansens ulike former, funksjoner og rolle i samfunnet
 • gjøre rede for grunntrekk i den sceniske dansens historie fram til 1900
 • drøfte hvordan dans har endret seg fram til 1900, relatert til kunst- og kulturhistorien
 • danse et utvalg danser fra norske dansetradisjoner og beskrive særtrekk ved disse dansene
 • beskrive egne opplevelser og erfaringer i møte med ulike danseuttrykk

Dansekomposisjon og koreografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og anvende et bevegelsesvokabular med vekt på intensjon og dynamikk
 • utforske tyngde og kraft relatert til ulike underlag og partnere
 • anvende ulike improvisasjonsteknikker
 • anvende koreografiske prinsipper og verktøy i koreografisk formgivning
 • beskrive og anvende formelementer fra andre kunstuttrykk til å skape egen koreografi
 • beskrive egen og andres koreografi

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!