Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I dans i perspektiv forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i dans i perspektiv innebærer å beskrive symboler i eget skapende arbeid og i formidling. Det handler også om å beherske et egnet språk for beskrivelse, opplevelse, refleksjon og vurdering av dans.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i dans i perspektiv innebærer å formgi og nedtegne bevegelser og å dokumentere egen kunstnerisk progresjon. Det innebærer også å analysere og reflektere over dans som historisk og kulturelt fenomen.

Å kunne lese i dans i perspektiv innebærer å fortolke symboler i møte med ulike kunst- og kulturuttrykk. I tillegg er tekster av betydning, både som kilde for kunnskap og refleksjon og som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk innlevelse og skapende aktivitet.

Å kunne regne i dans i perspektiv innebærer å erfare ulike bevegelsesmønstre og variasjoner i forhold til form, rytme, tid og rom.

Å kunne bruke digitale verktøy i dans i perspektiv innebærer å bruke lydutstyr, videoteknologi og IKT i skapende arbeid, produksjon og dokumentasjon av dans. Videre innebærer det bruk av digitale kilder.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!