Læreplan i billakkererfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLA3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I billakkererfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i billakkererfaget innebærer å forklare hva som gjøres under utførelse av faglige oppgaver. Videre innebærer det å kommunisere med kunder og samarbeidspartnere om faglige løsninger. Det innebærer også å utarbeide dokumentasjon, arbeidsordrer og rapporter.

Å kunne lese i billakkererfaget innebærer å forstå og bruke takstrapporter og arbeidsbeskrivelser, prosedyrer og brukerveiledninger. Det innebærer også å forstå og bruke faglig informasjon fra teknisk litteratur.

Å kunne regne i billakkererfaget innebærer å foreta beregninger, oppmålinger og justeringer av produkter. Videre omfatter det kostnadsanalyser knyttet til arbeidsprosessen.

Å kunne bruke digitale verktøy i billakkererfaget innebærer å søke etter teknisk dokumentasjon og innhente faglig stoff. Det innebærer å kommunisere ved hjelp av digitale verktøy.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!