Læreplan i billakkererfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLA3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Billakkering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • diskutere faglige løsninger med kollegaer
 • planlegge og tilrettelegge arbeidsoppdrag i tråd med produsentkrav
 • velge og bruke verneutstyr
 • rengjøre overflater og forklare hensikten med dette
 • vurdere skadeomfang og velge og begrunne reparasjonsmetode
 • bruke sikkerhetsutstyr og elektriske og elektroniske komponenter i henhold til prosedyrer
 • utføre enkel demontering og montering av komponenter
 • bruke og vedlikeholde håndverktøy, luftverktøy og elektriske verktøy
 • sikre materialer mot korrosjon og oksidasjon og forklare materialenes innvirkning på hverandre
 • bruke ulike typer sparkel og fyllmaterialer
 • velge lakkfarge ut fra arbeidsoppdrag og foreta eventuelle justeringer
 • blande lakkprodukter til bruk og kontrollere viskositet på grunninger, basefarge og topplakk
 • velge og bruke sprøyteutstyr tilpasset arbeidsoppdraget
 • utføre maskering og gjør rede for grunnprinsippene ved flerfarge- og designlakkering
 • velge og bruke materialer ut fra økonomiske og miljømessige hensyn
 • pensle og påføre struktur
 • utføre karosseritetting
 • bruke og vedlikeholde lakkblanderom, sprøytekabin og sprøyteutstyr
 • identifisere og reparere lakkdefekter og utføre lakkpleie
 • utføre en- og tokomponentliming og sveising av skader på plastdetaljer
 • håndtere spesialavfall i tråd med gjeldende regelverk
 • arbeide i tråd med rutiner for orden og renhold

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke arbeidsordrer og takstdokumenter
 • finne fram og bruke produktdatablader og HMS-datablader
 • risikovurdere arbeidsoppdrag i tråd med internkontrollsystemet
 • dokumentere at arbeidet er i tråd med produsentkrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • vurdere kvaliteten på utført arbeid
 • gjøre rede for bedriftens organisering, oppgaver og ansvar
 • gjøre rede for økonomiske og driftsmessige konsekvenser av driftsstans og betydningen av forebyggende vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!