Læreplan i billakkererfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLA3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Billakkering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • diskutere faglige løsninger med kollegaer
 • planlegge og tilrettelegge arbeidsoppdrag i tråd med produsentkrav
 • velge og bruke verneutstyr
 • rengjøre overflater og forklare hensikten med dette
 • vurdere skadeomfang og velge og begrunne reparasjonsmetode
 • bruke sikkerhetsutstyr og elektriske og elektroniske komponenter i henhold til prosedyrer
 • utføre enkel demontering og montering av komponenter
 • bruke og vedlikeholde håndverktøy, luftverktøy og elektriske verktøy
 • sikre materialer mot korrosjon og oksidasjon og forklare materialenes innvirkning på hverandre
 • bruke ulike typer sparkel og fyllmaterialer
 • velge lakkfarge ut fra arbeidsoppdrag og foreta eventuelle justeringer
 • blande lakkprodukter til bruk og kontrollere viskositet på grunninger, basefarge og topplakk
 • velge og bruke sprøyteutstyr tilpasset arbeidsoppdraget
 • utføre maskering og gjør rede for grunnprinsippene ved flerfarge- og designlakkering
 • velge og bruke materialer ut fra økonomiske og miljømessige hensyn
 • pensle og påføre struktur
 • utføre karosseritetting
 • bruke og vedlikeholde lakkblanderom, sprøytekabin og sprøyteutstyr
 • identifisere og reparere lakkdefekter og utføre lakkpleie
 • utføre en- og tokomponentliming og sveising av skader på plastdetaljer
 • håndtere spesialavfall i tråd med gjeldende regelverk
 • arbeide i tråd med rutiner for orden og renhold

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke arbeidsordrer og takstdokumenter
 • finne fram og bruke produktdatablader og HMS-datablader
 • risikovurdere arbeidsoppdrag i tråd med internkontrollsystemet
 • dokumentere at arbeidet er i tråd med produsentkrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • vurdere kvaliteten på utført arbeid
 • gjøre rede for bedriftens organisering, oppgaver og ansvar
 • gjøre rede for økonomiske og driftsmessige konsekvenser av driftsstans og betydningen av forebyggende vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!