Læreplan i billakkererfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLA3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Billakkererfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen reparasjons-, spesial- og vedlikeholdslakkering. Faget skal bidra til å utvikle fagkompetanse i bruk av nye lakkmaterialer som passer alle karosserimaterialer. Videre skal faget bidra til å ivareta økte miljøkrav og fremme bruk av miljøvennlige materialer og lakkprodukter som reduserer utslipp av skadelige stoffer i tråd med gjeldende regelverk.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler teknikker og ferdigheter innen billakkering. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen utvikler evne til effektivitet, nøyaktighet, problemløsning og samarbeid. Opplæringen skal legge grunnlag for utvikling av en helhetsforståelse for faget og innsikt i tilgrensende arbeidsprosesser. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til kommunikasjon og respekt for arbeidskollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i lakkering og reparasjon av kjøretøy. Rasjonell og økonomisk bruk av materialer skal inngå i opplæringen. Opplæringen skal fremme orden og ryddighet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for bruk av moderne teknologi- og kommunikasjonsutstyr i arbeidet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er billakkerer.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!