Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Biologi består av to programfag: biologi 1 og biologi 2. Faga er bygde opp slik at dei kan veljast uavhengig av kvarandre.

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over hovudområde:

Programfag

Hovudområde

Biologi 1

Den unge biologen

Cellebiologi

Fysiologien til mennesket

Funksjon og tilpassing

Biologisk mangfald

Biologi 2

Den unge biologen

Energi-omsetning

Genetikk

Bioteknologi

Økologi

Evolusjon

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!