Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 (APO3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eget arbeid
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for apotekteknikeren
 • bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt
 • kontrollere og rydde på plass varer og legemidler etter aktuelle lagersystemer og gjeldende regler for oppbevaring
 • bruke relevante digitale verktøy i arbeidet
 • bruke ATC-klassifikasjonssystemet i apotekarbeidet
 • selge reseptfrie legemidler og handelsvarer basert på produktkunnskap og i samsvar med gjeldende regelverk og etiske retningslinjer
 • registrere, klargjøre og utlevere reseptmedisin i samarbeid med farmasøyt og i henhold til gjeldende regelverk
 • anbefale hensiktsmessig legemiddelform og veilede i bruken av denne
 • framstille kremer, salver og flytende legemidler og dosere legemidler i henhold til prinsippene for god produksjonspraksis
 • tilvirke, omsette, markedsføre og kontrollere legemidler i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med kvalitets- og internkontrollsystemet
 • planlegge og gjennomføre kampanjeaktiviteter
 • håndtere legemiddelavfall i samsvar med gjeldende regelverk
 • planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med prinsippene for universell utforming
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!