Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 (APO3-02)

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hva et legemiddel er, og informere kunden om originalpreparat, synonympreparater og parallellimporterte legemidler
 • beskrive kroppens opptak, fordeling, nedbryting og utskillelse av legemidler
 • gjøre rede for legemidlers ulike virkningsmekanismer i kroppen
 • veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og aktuelle bivirkninger
 • gjøre rede for bruk av utvalgte reseptpliktige legemidler
 • veilede om riktig legemiddelbruk og gi eksempler på årsaker til og konsekvenser av feil legemiddelbruk
 • gjøre rede for folkemedisinsk tradisjon
 • informere om bruk av droger, naturlegemidler og naturmidler og håndtere andre alternative midler som selges i apotek
 • veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer
 • instruere kunder med spesielle behov i bruk av tekniske hjelpemidler og ulike sykepleieartikler
 • utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!