Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 (APO3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hva et legemiddel er, og informere kunden om originalpreparat, synonympreparater og parallellimporterte legemidler
 • beskrive kroppens opptak, fordeling, nedbryting og utskillelse av legemidler
 • gjøre rede for legemidlers ulike virkningsmekanismer i kroppen
 • veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og aktuelle bivirkninger
 • gjøre rede for bruk av utvalgte reseptpliktige legemidler
 • veilede om riktig legemiddelbruk og gi eksempler på årsaker til og konsekvenser av feil legemiddelbruk
 • gjøre rede for folkemedisinsk tradisjon
 • informere om bruk av droger, naturlegemidler og naturmidler og håndtere andre alternative midler som selges i apotek
 • veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer
 • instruere kunder med spesielle behov i bruk av tekniske hjelpemidler og ulike sykepleieartikler
 • utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!