Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 (APO3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formidle informasjon til kunder i ulike livssituasjoner og med ulike behov
 • kommunisere og samhandle med kunder, kollegaer og andre fagpersoner
 • drøfte apotekteknikerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • drøfte kjennetegn på profesjonell kundebehandling
 • yte service til kunder
 • drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes rettigheter og plikter
 • håndtere klager i samsvar med regelverket
 • beherske engelske faguttrykk
 • følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!