Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 (APO3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I apotekteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i apotekteknikk innebærer å veilede og informere kunder om varer og tjenester og regler for legemiddelsalg.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i apotekteknikk innebærer å skrive av bruksanvisning fra resept til apotekets etikett på legemidlet og å skrive referat.

Å kunne lese i apotekteknikk innebærer å forstå resepter, rekvisisjoner og faglig informasjon. Videre betyr det å sette seg inn i relevant regelverk, prosedyrer og instrukser.

Å kunne regne i apotekteknikk innebærer å beregne og håndtere betaling for varer og gjøre enkle beregninger i forbindelse med håndtering av legemidler.

Å kunne bruke digitale verktøy i apotekteknikk innebærer å bruke relevant programvare i forbindelse med registrering av resepter, oppgjør med kunder og logistikkarbeid. Det innebærer også å innhente informasjon om aktuelle apotekvarer.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!