Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Nyanlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere anleggsgartnerarbeid
 • utføre grunnarbeid og anleggsarbeid med faste og løse dekker
 • beskrive, vurdere og utføre arbeid med plantematerialer og vekstmedier med utgangspunkt i vekstkravene hos ulike slekter, arter og sorter og egenskapene deres
 • velge, bearbeide og bruke naturstein, betong og andre materialer i utforming av anlegg
 • bruke teknisk utstyr, utføre manuelt og maskinelt arbeid i henhold til gjeldende regelverk, standarder og planer
 • utføre arbeid i nyanlegg og vurdere økonomi, ressursbruk og miljøhensyn
 • bruke fagterminologi, samarbeide og kommunisere med andre faggrupper, brukere og oppdragsgivere
 • vurdere tilgjengelighet for ulike brukergrupper i utforming av nyanlegg

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for anleggsgartnerbransjen
 • drifte og vedlikeholde flere typer grønne og grå anlegg i henhold til gjeldende regelverk og standarder ut fra hensyn til økonomi, estetikk, ressursbruk og miljø
 • vedlikeholde vegetasjon ut fra vegetasjonens egenskaper og miljøkrav
 • velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr og utføre daglig vedlikehold
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i anleggsgartnerbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • beskrive organiseringen og krav til arbeidstakere i bedriften og i anleggsgartnerbransjen som helhet
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!