Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I anleggsgartnerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i anleggsgartnerfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Det betyr å kommunisere med byggherre, kunder, brukere og andre faggrupper.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i anleggsgartnerfaget innebærer å rapportere og dokumentere til oppdragsgivere og offentlige og private samarbeidspartnere. Det innebærer også å utforme tilbud.

Å kunne lese i anleggsgartnerfaget innebærer å forstå dokumenter, anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk. Det betyr videre å bruke faglitteratur som kilde til nye kunnskaper.

Å kunne regne i anleggsgartnerfaget innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt. Videre vil det si å forstå enkle regnskap og budsjetter. Det innebærer også enkel anbudsregning og priskalkulasjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i anleggsgartnerfaget innebærer å kommunisere, innhente og utveksle informasjon. Det betyr å bruke yrkesrelevant digitalt verktøy og instrumenter til beregninger og kalkulasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!