Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Vurdering

Vg3 anleggsgartnerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Nyanlegg

Drift og vedlikehold

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på sju virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!