Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Hovedområder

Nyanlegg

Hovedområdet omfatter terrengforming og grunnarbeid der valg, bearbeiding og bruk av materialer med vekt på funksjonalitet, økonomi, kvalitet og miljø inngår. Vegetasjon og vegetasjonsbruk er sentralt i hovedområdet. Hovedområdet omfatter videre manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr. Profesjonell yrkesutøvelse, samarbeid og erfaringsutveksling inngår i hovedområdet.

Drift og vedlikehold

Hovedområdet omfatter drift og vedlikehold av ulike anlegg. Videre omfatter det ressursbruk, estetikk, økonomi, miljø, regelverk og standarder. Sentralt i hovedområdet er sammenhenger mellom ulike metoder og materialer og konsekvenser for miljøet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!