Viktige meldinger nasjonale prøver

Her publiserer vi viktige meldinger for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2022. Husk å oppdatere siden.