Vi foreslår å innføre eksamen i kroppsøving, mat og helse og i språkfag. I tillegg foreslår vi å endre eksamensordningen i flere andre fag. 

Høringsfristen har nå gått ut. Vi fikk inn 2013 innspill. 

Vi foreslår blant annet disse endringene:

  • muntlig-praktisk eksamen på 10. trinn
  • eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndtverk, og musikk på 10. trinn
  • skriftlig-muntlig eksamen i flere ulike språkfag på 10. trinn og i videregående
  • endre fra lokalt til sentralt ansvar for skriftlige eksamener i norsk (vg2) og i matematikk (1PT-Y og 1T-Y)
  • forberedelsesdel i alle muntlige og muntlige-praktiske eksamener

Les alle forslagene og svar her.

Dette var en del av en større høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger. 

Du finner hele høringen her.