Vi foreslår å innføre eksamen i kroppsøving, mat og helse og i språkfag. I tillegg foreslår vi å endre eksamensordninga i fleire andre fag.

Høyringsfristen har no gått ut. Vi fekk inn 2013 innspel.

Vi foreslår mellom anna desse endringane:

  • munnleg-praktisk eksamen på 10. trinn
  • eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndtverk, og musikk på 10. trinn
  • skriftlig-munnleg eksamen i fleire ulike språkfag på 10. trinn og i vidaregåande
  • endre frå lokalt til sentralt ansvar for skriftlege eksamenar i norsk (vg2) og i matematikk (1PT-Y og 1T-Y)
  • førebuingsdel i alle munnlege og munnlege-praktiske eksamenar

Les alle forslaga og svar.

Dette var ein del av ei større høyring om vurdering, eksamen og eksamensordningar. 

Les heile høyringa.