Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Standpunktkarakter – ikke eksamen

Skolene setter standpunktkarakter i alle fag med tallkarakter i henhold til skala/vurderingsuttrykk gitt i forskrift til privatskoleloven kapittel 3.

I fag- og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå framgår det hvilke fag som har andre vurderingsuttrykk.

Elevene skal ikke ha eksamen eller eksamenskarakter ført for noen av fagene som er tatt ved steinerskolene.

Årsoppgaven på de studiespesialiserende linjene skal føres som standpunktkarakter. Det er godkjent egne retningslinjer for vurdering av årsoppgaven i vedtak datert 7. mai 2012 fra Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!