Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Programområder for studieforberedende utdanningsprogram

Her ser du programområder for treårige løp som gir generell studiekompetanse. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Steinerskolene har fleksibilitet til å fordele årstimene i det treårige løpet på årstrinn, derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for hele det treårige løpet.

Utdanningsprogram for studiespesialisering
Kode Fullt navn bokmålKortform Årstrinn Årstimer over tre år
STUSP1RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 1. år Allmennlinjen Vg1 2 716
STUSP2RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 2. år Allmennlinjen Vg2 2 716
STUSP3RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 3. år Allmennlinjen Vg3 2 716
STSSA1RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 1. år Humanistlinjen Vg1 2 716
STSSA2RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 2. år Humanistlinjen  Vg2 2 716
STSSA3RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 3. år Humanistlinjen Vg3 2 716
STREA1RS-- Studiespesialiserende, realfag 1. år Realfaglinjen Vg1 2 632
STREA2RS-- Studiespesialiserende, realfag 2. år Realfaglinjen Vg2 2 632
STREA3RS-- Studiespesialiserende, realfag 3. år Realfaglinjen Vg3 2 632
STFOR1RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 1. år Kunstlinjen  Vg1 2 940
STFOR2RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 2. år Kunstlinjen  Vg2 2 940
STFOR3RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 3. år Kunstlinjen  Vg3 2 940

 

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Kode Fullt navn bokmålKortform Årstrinn Årstimer over tre år
MDMUS1RS-- Musikk, 1. år Musikklinjen Vg1 2 940
MDMUS2RS-- Musikk, 2. år Musikklinjen Vg2 2 940
MDMUS3RS-- Musikk, 3. år Musikklinjen Vg3 2 940
MDMDR1RS-- Musikkteater, 1. år Musikkteaterlinjen Vg1 2 940
MDMDR2RS-- Musikkteater, 2 år Musikkteaterlinjen Vg2 2 940
MDMDR3RS-- Musikkteater, 3. år Musikkteaterlinjen Vg3 2 940
MDDRA1RS-- Teater, 1. år Teaterlinjen  Vg1 2 940
MDDRA2RS-- Teater, 2. år Teaterlinjen  Vg2 2 940
MDDRA3RS-- Teater, 3. år Teaterlinjen  Vg3 2 940

Fullstendig fag- og timefordeling framgår av vedlegg 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!