Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Kompetansebevis

Elever som har fullført videregående opplæring uten å ha bestått alle fag, får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen. Det samme gjelder elever som avbryter opplæringen før fullført løp, og elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som avslutter opplæring i skole og går ut i lære etter Vg2.

Fag som ikke er fullført etter steinerskolens fag- og timefordeling og dermed ikke har noen sluttvurdering, føres med fagets fagkode, men uten omfang og med stiplet linje for vurdering. I tillegg føres FAM03 «Jf. vedlegg».

I vedlegget beskrives faget med det innhold og omfang som eleven har hatt sammen med vurdering av måloppnåelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!