Rammeplanen for SFO finner du i en digital visning på udir.no. Det er også mulig for SFO-er og skoler å bestille en trykt utgave av rammeplanen. 

Les dette før du bestiller

  • Vi oppfordrer den enkelte SFO/skole til å koordinere en samlet bestilling for sine ansatte, framfor at hver ansatt bestiller for seg. 
  • Tenk igjennom hvor mange rammeplaner du trenger, og ikke bestill opp et stort lager. Ved endringer i rammeplanen kan disse fort bli utdaterte. 
Bestill trykt rammeplan for SFO 

Vi anbefaler at dere bruker en annen nettleser enn Explorer når dere bestiller.

Mer om ny rammeplan