Færre elever slutter i løpet av skoleåret

3,0 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2019-20. Det er færre enn året før. Sjansen for å slutte på videregående skole er betydelig større blant de som tar et yrkesfaglige utdanningsprogram enn for elever på studieforberedende. 

Hovedfunn

  • 3,0 prosent av elevene slutter i løpet av skoleåret
  • Færre sluttet i 2019-20 enn året før
  • Flest elever slutter på design og håndverk
  • Færrest elever slutter på idrettsfag
  • Gutter slutter i større grad enn jenter på alle trinn
  • Jenter slutter i større grad enn gutter i utdanningsprogram med stor overvekt av gutter

Flest elever slutter på yrkesfag

3,0 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2019-20. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter 5,0 prosent på yrkesfag og 1,9 prosent på studieforberedende i løpet av året.

Færre sluttet i 2019-20 enn året før

Det er en nedgang i andelen elever som slutter i løpet av året fra 3,4 prosent i 2018-19 til 3,0 prosent i 2019-20. Dette tilsvarer omtrent 600 færre elever som har sluttet. På studieforberedende er det kun på Vg3 det er en nedgang, og totalt har andelen sunket med 0,1 prosentpoeng. På yrkesfag er nedgangen større, fra 5,8 til 5,0 prosent.

Skoleåret 2019-20 ble preget av at skolene ble stengt i midten av mars. Flere uker med opplæring hjemme, økt bruk av digital undervisning og avlyst eksamen kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet. Ettersom det ikke ble ført fravær fra mars og ut skoleåret, kan det også hende at ikke alle som faktisk sluttet, ble fanget opp. Elevenes karakterer, fravær og andel uten vurderingsgrunnlag er andre eksempler på hvordan vårens skolesituasjon har påvirket resultatene.

Svært få slutter på idrettsfag

Kun én prosent av elevene på idrettsfag slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi design og håndverk med 7,8 prosent som slutter. Med unntak av elektro og datateknologi er andelen elever som slutter høyere i alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Gutter slutter i større grad enn jenter

Totalt i videregående opplæring er det flere gutter (3,4 prosent) som slutter i løpet av skoleåret enn jenter (2,7 prosent). Innen studieforberedende utdanningsprogrammer slutter 2,1 prosent av guttene og 1,7 prosent av jentene i løpet av skoleåret. Andelen gutter som slutter er litt høyere enn jenter på samtlige trinn.

I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det omtrent like stor andel gutter som jenter som slutter totalt. På Vg1 er det flest gutter som slutter, mens det er flest jenter som slutter på Vg2 og Vg3. I utdanningsprogrammer med stor overvekt av gutter slutter jenter i større grad enn gutter.

Færrest slutter i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal slutter 2,3 prosent av elevene i løpet av skoleåret. Det er lavest i landet. I Nordland, hvor flest slutter, er andelen 4,2. Nordland har høyest andel som slutter på hvert trinn. Trøndelag skiller seg også ut med en høy andel som slutter på Vg3. Nordland og Trøndelag har omtrent dobbelt så høy andel som slutter på dette trinnet enn de andre fylkene.

Om statistikken

Statistikken viser elever som slutter mellom 1. oktober og skoleslutt uten å ha begynt på et nytt utdanningsløp. En elev må altså ha sluttet etter 1. oktober for å bli inkludert i statistikken. Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, vil ikke bli regnet som sluttet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!