Endring i fraværsreglene ga nedgang i registrert fravær

Fravær i skoleåret 2020–21

Unntaket for føring av helserelatert fravær ga nedgang i registrert fravær på 10. trinn og i videregående i skoleåret 2020–21.

Hovedfunn

  • Koronasituasjonen medførte endring av regelverket for føring av fravær som har påvirket tallene.
  • Det registrerte fraværet har, naturlig nok, gått ned både på grunnskolen og i videregående, som en følge av at bekreftet helserelatert fravær ikke er medberegnet.
  • Andelen som blir stående uten vurderingsgrunnlag (IV) holder seg ganske stabilt.
  • Nedgangen i fraværet kan tyde på at mye av fraværet normalt er helserelatert.

Elever med lette luftveissymptomer skulle ikke møte på skolen, og det ble innført midlertidig unntak for føring av fraværet de siste to årene. For skoleåret 2020–21 skulle ikke fravær av helsegrunner føres på vitnemål eller kompetansebevis, så lenge eleven la frem bekreftelse på fraværet. Dette fraværet var også unntatt fraværsgrensen. Det er med andre ord ikke mulig å si noe om elevenes reelle fravær skoleåret 2020–21. Tallene kan heller ikke si noe om koronasituasjonen har ført til at elever egentlig har mer fravær enn tidligere.

Midlertidige endringer i fraværsreglene

Fra 4. mars og ut skoleåret 2019–20 ble det ikke ført fravær på vitnemål eller kompetansebevis. Skolene var også stengt fra midten av mars til midten av mai. Det ble også innført midlertidige endringer i fraværsreglene for grunnskolen og videregående skole skoleåret 2020–21. Endringene innebar blant annet at fravær av helsemessige årsaker dokumentert av foreldre (eller med egenmelding for elever over 18 år) etter 23. august og ut skoleåret, ikke skulle føres på vitnemål eller kompetansebevis (Regjeringen, 2020).  Les mer om den midlertidige forskriften her.

Det registrerte fraværet er lavt fordi helserelatert fravær ikke medberegnes

Ettersom helserelatert fravær ikke skulle føres på vitnemålet fra og med 23. august 2020 og ut skoleåret er det ikke overraskende en ytterligere nedgang i dagsfraværet i 2020–21 både for elever på 10. trinn og for elever i videregående. På videregående har imidlertid timefraværet gått opp med én time, men er fortsatt lavere enn før koronapandemien.

På grunnskolen var medianen for antall dager fravær kun én dag skoleåret 2020–21, mot seks dager før pandemien (2018–19), og fire dager i 2019–20. Antall timer er også mye lavere, med en median på to timer, mot fem timer de to siste årene før pandemien, og tre timer i 2019–20.

På videregående er medianen for antall dager fravær null dager skoleåret 2020–21, mot tre dager året før pandemien (2018–19), og to dager i 2019–20. I 2020–21 er det kun helserelatert fravær som er slettet. Det kan se ut til at dette fraværet oftere er dagsfravær i videregående. Timefraværet er tre timer lavere enn før pandemien.

Andelen elever uten vurderingsgrunnlag (IV) holder seg stabilt

5 000 elever ble stående uten vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag i 2020–21. Det er på samme nivå som 2019–20. 42 prosent av disse fikk bare IV i ett fag, mens 58 prosent fikk mer enn én IV. Det er en liten nedgang fra 1,3 prosent til 1,2 prosent som fikk IV i kun ett fag skoleåret 2020–21. Andelen elever som får IV har holdt seg stabilt gjennom koronapandemien.

Rundt én av tre får IV på grunn av fraværsgrensen

I skoleåret 2020–21 fikk 63 prosent av elevene ikke vurderingsgrunnlag i et fag fordi læreren manglet vurderingsgrunnlag. Eleven kan for eksempel ha vært borte på viktige prøver i faget. Resten av elevene (37 %) fikk IV på grunn av overskredet fraværsgrense. Dette er en økning fra 26 prosent i 2019–20, men fortsatt mye lavere enn før korona. I 2018–19 fikk halvparten av elevene IV på grunn av overskredet fraværsgrense. Endrede fraværsregler har ført til at andelen som får IV på grunn av fraværsgrensen har gått betraktelig ned, men andelen uten vurderingsgrunnlag holder seg ganske stabil. Det ser med andre ord ut som mange av de som tidligere ville fått IV på grunn av overskredet fraværsgrense får IV på grunn av manglende vurderingsgrunnlag istedenfor.

Om statistikken

Statistikken «Elever uten vurderingsgrunnlag» gir oversikt over hvor stor andel av elevene i videregående skole som ikke får karakter fordi de har overskredet fraværsgrensen eller mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag ved standpunkt. Skolen fører da koden IV i stedet for standpunktkarakter. «Elever uten vurderingsgrunnlag – fellesfag» viser hvor stor andel av elevene som ikke får karakter i fellesfagene. «Elever uten vurderingsgrunnlag – fagstørrelse» viser andelen med IV i små, mellomstore og store fag.

Kildeliste

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!