Utdanningsspeilet 2022

Voksne i videregående opplæring

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring. Denne retten gjelder fra og med det året personen fyller 25 år.

Stabilt antall voksne i videregående skole de siste tre årene

I 2021–2022 var det 16 300 personer over 25 år i videregående skole. Året før var det om lag like mange voksne i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre. Siden 2014–2015 har tallet på voksne deltakere i videregående skole økt årlig, men har flatet ut de siste tre årene. Økningen er spesielt stor innen yrkesfag. Flertallet av de voksne i videregående skole i 2021–2022 går på yrkesfaglige utdanningsprogram, og hele 41 prosent av disse går på helse- og oppvekstfag.

Flest voksne lærlinger innenfor helse- og oppvekstfag

Det blir flere voksne lærlinger. I 2021 var 20 prosent av lærlingene 25 år eller eldre, noe som er en økning på 7 prosentpoeng siden 2016. Helse- og oppvekstfag har flest voksne lærlinger i antall. Av de totalt 7 750 voksne lærlingene gikk mer enn 1 900 på helse- og oppvekstfag. Det store flertallet av disse lærlingene tar helsearbeiderfag. Det er også en høy andel voksne lærlinger innen frisørfaget.

I tillegg til de voksne lærlingene er det rundt 730 voksne som får fagopplæring i skole, og nesten 250 voksne lærekandidater. Blant de voksne som tar fagopplæring i skole går det store flertallet innen helse- og oppvekstfag, mens blant lærekandidatene er det flest som tar bygg- og anleggsteknikk. Om lag 940 voksne tar fagbrev på jobb, og også her utgjør helse- og oppvekstfag det største utdanningsprogrammet.

Det var 48 prosent av de 29 500 fag- og svennebrevene som ble tildelt i 2020–2021, som ble oppnådd av voksne. Blant voksne som tok fagbrev, tok 2 av 3 prøven som praksiskandidat. Det vil si at de tok prøven basert på arbeidserfaring og ikke som en avslutning på en videregående opplæring.