Utdanningsspeilet 2022

Videregående opplæring

I Norge har alle rett til videregående opplæring etter fullført grunnskole, en rett de fleste i dag også benytter seg av. 98 prosent av de elevene som fullførte grunnskolen i 2021, startet i videregående opplæring samme høst.

Skoleåret 2021–2022 kunne elevene på vg1 velge mellom 15 utdanningsprogram; 5 studieforberedende og 10 yrkesfaglige. Det er nesten like mange elever som velger yrkesfag som studieforberedende på vg1.

Totalt fikk 78 prosent av søkerne en lære- eller opplæringskontrakt med en bedrift. Det var totalt 46 700 lærlinger i Norge høsten 2021.

2 av 10 lærlinger er voksne. Det er flest voksne lærlinger innen helse- og oppvekstfag.

Aldri har flere ungdommer fullført og bestått. 80 prosent av dem som begynte i vg1 i 2015, fullførte med studie- eller yrkeskompetanse innen to år etter normert tid. Gjennomføringen er høyere på studieforberedende enn på yrkesfag.