Utdanningsspeilet 2022

Antall elever og skoler

Mindre elevkull i videregående skoler

Skoleåret 2021–2022 gikk over 186 000 elever i videregående skole. Dette er om lag 3 prosent mindre, eller nesten 5 000 færre elever, enn i toppåret 2016–2017. Det skyldes at antallet 16–18-åringer har sunket med 3 prosent i samme periode. Andelen ungdommer som begynner i videregående opplæring samme år som de går ut av grunnskolen, har vært stabil på 98 prosent de siste årene. Det er flest elever på vg1 og færrest på vg3. Dette henger sammen med at yrkesfagelevene normalt går ut i lære etter vg2.

Antall elever i videregående skole, 2021–2022
 UtdanningsprogramVg1Vg2Vg3Alle trinn
Studieforberedende utdanningsprogram36 98834 36535 342106 695
Påbygg etter yrkesfaglig vg2  7 6287 628
Påbygg etter oppnådd yrkeskompetanse  32073207
Yrkesfaglige utdanningsprogram*35 86829 9742 81368 655
Alle utdanningsprogram72 85664 33948 990186 185
Kilde: Utdanningsdirektoratet. *Inkluderer studieforberedende vg3 naturbruk

Flere private videregående skoler

Totalt var det 420 videregående skoler skoleåret 2021–2022; 320 offentlige og 100 private.

De siste ti årene har det blitt 26 færre offentlige skoler. I samme periode har det blitt opprettet 14 private videregående skoler. Viken fylke har flest private skoler i skoleåret 2021–2022 med 22, opp fra 18 for tre år siden. Over halvparten av de private videregående skolene er godkjent på grunnlag av livssyn eller toppidrett.

Offentlige videregående skoler er betydelig større enn de private; i snitt 530 mot 166 elever per skole. Privatskolene er i større grad mindre skoler som tilbyr færre utdanningsprogram enn offentlige skoler. På studieforberedende utdanningsprogram er det hovedsakelig studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse som tilbys av privatskolene. Under halvparten av privatskolene tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram. Helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsvirksomhet og naturbruk er de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som tilbys av flest privatskoler.

Kun 9 prosent av elevene går på private videregående skoler. Andelen elever på private videregående skoler har økt med nesten 2 prosentpoeng de siste 10 årene.

Privatskoler