Utdanningsspeilet 2022

Lærerkompetanse

For å bli fast ansatt som lærer i grunnskolen må man ha lærerutdanning eller annen godkjent utdanning. I utvalgte fag er det i tillegg et krav om et visst antall studiepoeng for å kunne undervise.

Mange lærere oppfyller ikke kompetansekravene for fagene de underviser i 

Blant lærerne med godkjent lærerutdanning er det mange som ikke oppfyller kompetansekravene for fagene de underviser i. Andelen er størst i engelsk, der 31 prosent av lærerne ikke oppfyller kompetansekravene. I matematikk er andelen 19 prosent, mens den er lavest i norsk med 14 prosent. I norsk tegnspråk er det 17 prosent som ikke oppfyller kompetansekravene.

Det er særlig i engelsk på 1.–7. trinn at andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravene, er høy. Her mangler 39 prosent de studiepoengene som kreves.

Kompetansekrav for undervisning i fag

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene, har økt jevnt siden 2015–2016. Økningen har vært størst på ungdomstrinnet. Fra 2015 til 2021 har om lag 24 000 grunnskolelærere fått tilbud om videreutdanning i fagene med kompetansekrav.