Utdanningsspeilet 2022

Retten til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

For å sikre barnehagebarn en trygg og god barnehagehverdag ble det i 2021 innført et nytt kapittel i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø. En undersøkelse viser at i 9 av 10 barnehager har styrer og/eller pedagogisk leder vært involvert i barnehagens arbeid med barnas rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (Naper mfl. 2021). Barnehagene har i stor grad brukt planleggingsdager, fellesmøter og skriftlig informasjon for å gjøre ansatte kjent med innholdet i den nye loven.