Plan for videreutvikling av prøvefeltet - anbefalinger om veivalg

Utdanningsdirektoratet har fått oppdraget med å lage en plan og anbefalinger for videreutviklingen av prøvefeltet. 

Kunnskapsdepartementet har etter våre abefalinger besluttet at videreutviklingen av prøvefeltet skal skje etter en hovedmodell bestående av to prøvetyper.

I dette dokumentet kan du lese om følgende hovdeområder for videreutvikling av prøvefeltet:

  • forslag til formålsformuleringer for de besluttede prøvetypene.
  • gjør rede for veivalg og beslutningspunkter for videreutviklingen.
  • beskriver rapportering og formidling av resultater fra prøvene.
  • skisserer en plan for brukerinvolvering samt en overordnet tidsplan med milepæler.

Anbefalingene i dette dokumentet bygger på drøftinger i rapporten «Prøver i fagfornyelsen – Hvilke behov skal prøvene dekke?».

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!