Evaluering av 0-24 programmet

Første delrapport gir en vurdering av programmets måloppnåelse så langt. I tillegg gis det vurderinger av pågående prosesser og forslag til forbedrings- og læringspunkter i programmet.

Om 0-24 programmet

0-24 programmet er et femårig program der flere sektorer jobber sammen på tvers. Programmet har som mål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Programmet ble etablert høsten 2015 på bakgrunn av et felles oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og Kunnskapsdepartementet, Deloitte evaluerer 0-24 programmet.

Formålet med evalueringen er:

  • Dokumentere og vurdere gjennomføringen av programmet og  måloppnåelse
  • Legge til rette for og bidra til læring, videreutvikling og justering av programmet underveis

Noen hovedfunn:

  • Programmet har utviklet seg betydelig siden oppstarten.
  • Det har vært utfordringer med forankring og ogranisering av programmet
  • Det har vært utfordrende for direktoratene å samarbeide.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!