Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet

Hvordan kan skolebasert kompetanseutvikling bidra til læring i skolen og i lærerutdanningen? Dette har forskere fra NTNU undersøkt på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Forskerne har evaluert hvordan skolebasert kompetanseutvikling ble praktisert i et pilotprosjekt som foregikk skoleåret 2012-2013. Erfaringene fra pilotprosjektet blir brukt når alle skoler med ungdomstrinn får tilbud om støtte til skolebasert kompetanseutvikling fra høsten 2013. Tilbudet er en del av satsingen på ungdomstrinnet.

Hva er skolebasert kompetanseutvikling?

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Konklusjon fra pilotprosjektet

Den overordnede konklusjonen fra forskerne er at skoler som allerede har de beste forutsetningene for felles læring og utvikling, er også best i stand til å dra nytte av den skolebaserte kompetanseutviklingen. Forskerne mener hovedutfordringen fremover blir å få på plass virkemidler slik at alle ungdomsskoler, og ikke bare de med best forutsetning, kan ha nytte av satsingen.

Råd fra forskerne

Rådene fra forskerne på veien videre kan oppsummeres kort: utvikle læringsledelse. Følgende punkter utdyper dette:

  • Skoleledernes kompetanse må styrkes når det gjelder å lede lærerkollegiet til felles forståelse og god samhandlingspraksis.
  • Etablere felles mål og kommunisere forventninger for prosjektet.
  • Bruke ressursene strategisk for å nå prosjektets mål; personalressurser, tidsbruk, budsjetter etc.
  • Bruke prosjektet til å forbedre undervisningen; at ledelsen distribuerer lederskap til hver enkelt ansatt, gjennom samarbeid/kollegabasert veiledning og kollektiv læring.
  • Lede læreres læring og utvikling i prosjektet; utvikle profesjonelle arbeidsmiljøer der lærere reflekterer over egen praksis basert på felles kunnskap.
  • Bruke prosjektet til å utvikle et velordnet og trygt miljø for elevene; utvikle skolen som organisasjon, også gjennom forutsigbare regler, adferdsmønstre og lignende.

Tilbud til alle skoler med ungdomstrinn

Fra høsten 2013 vil alle skoler med ungdomstrinn få tilbud om støtte til skolebasert kompetanseutvikling. Dette er en del av satsingen på ungdomstrinnet.

Les mer om satsingen på ungdomstrinnet og skolebasert kompetanseutvikling her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!