Positive til satsing på ungdomstrinnet

Et stort flertall av skolelederne er positive til satsingen Ungdomstrinn i utvikling. De fleste skolelederne er også optimistiske når det gjelder langtidsvirkninger av satsingen.

Dette viser første delrapport fra evalueringen av Ungdomstrinn i utvikling som er gjort av NIFU. Undersøkelsen er en del av Utdanningsdirektoratets felles spørreundersøkelse til skole-Norge våren 2014.

De fleste skoleeierne som deltar i satsingen forteller at den er forankret i det lokale planverket. De har større tro på bedret samarbeid mellom skoleeier og skoleleder enn det skolelederne har.

Neste delrapport kommer i november 2015. Den vil inneholde data fra intervjuer med aktører på nasjonalt og regionalt nivå, skoleledere, skoleeiere, lærere, elever og universitet- og høgskolesektoren.

Les mer om satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!