Retten til skyss Udir-2-2019

2. Når har eleven rett på skoleskyss?

Elever kan ha rett til skyss til og fra skolen av ulike grunner.

Dette er

  • lang skolevei
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • båttransport, eller
  • funksjonshemning eller midlertidig skade eller sykdom

Skyss som er nødvendig i forbindelse med opplæringen (til svømmehall, skoletur m.m.) skal alltid være gratis og dekkes av skoleeier1


 

1) Dette følger av gratisprinsippet som står i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1.