Fleksibilitet i fag- og timefordeling

Veiledningen beskriver ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring som trådte i kraft 1. august 2015. Du får også praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten.

Fra og med skoleåret 2015-2016 kan skoleeier legge fag på andre trinn enn det som framgår av den nasjonale fag- og timefordelingen i Udir 1-2015.

Innhald