Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

3. Oversikt over bestemmelsene

Rammene for å ta fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet er fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 1-15. For de private skolene er tilsvarende regulert i forskrift til friskoleloven § 2A-11. Bestemmelsene er langt på vei likelydende. Den eneste forskjellen er at myndighet til å treffe enkeltvedtak om dette for de offentlige skolene, er lagt til kommunen, og for de private skolene med rett til statstilskudd til daglig leder.

Merknadene til forskrift til opplæringsloven § 1-15 gjelder derfor også for de private skolene, med unntakene nevnt over. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-26 regulerer trekk til eksamen. For de private skolene er tilsvarende regulert i forskrift til friskoleloven § 3-26.

Forskrift til opplæringsloven § 3-14 femte ledd regulerer sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus. For de private skolene er tilsvarende regulert forskrift til friskoleloven § 3-14 fjerde ledd.

Forskrift til opplæringsloven § 3-44 regulerer føring av karakterer i fag på vitnemål og kompetansebevis. For de private skolene er tilsvarende regulert i forskrift til friskoleloven § 3-43.

Her har vi redegjort for hvordan dere skal forstå disse bestemmelsene.