Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

1. Innledning

Målgruppen for rundskrivet er fylkeskommuner, kommuner, videregående skoler og alle grunnskoler med ungdomstrinn.

Voksne i grunnskoleopplæring har også mulighet til å ta fag i videregående opplæring. Regelverket åpner for at kommunen og fylkeskommunen kan samarbeide, slik at den voksne kan ta enkeltfag som deltidselev i videregående opplæring mens hun eller han er deltaker i grunnskoleopplæring for voksne. Dette er ikke en plikt for kommunen og fylkeskommune, men en mulighet.